AID Genomics

משרות - Career Opportunities

משרות
Career Opportunities

עובד/ת מעבדה בכיר/ה לריצוף הגנטי

התפקיד כולל אחריות לניהול המקצועי של פעילות המעבדה ואחריות על הקמת המעבדה - כולל קבלת הציוד והכנתו לפעילות לקבלת אישור הכרה ממשרד הבריאות, ניהול הפעילות הכוללת של המעבדה; ייעוץ מקצועי בכל הקשור לשירותי המעבדה בתאום עם מנהלי המכונים לגנטיקה, פתולוגיה, אונקולוגיה והמטו-אונקולוגיה; פיתוח התחום המקצועי של המעבדה באמצעות הטמעת שיטות, נהלים וכלים חדשים; שיפור תהליכים והדרכה מקצועית; אחריות על עמידת המעבדה בהנחיות משרד הבריאות, תקני איכות והנחיות מדריך האיכות הארצי

יצירת קשר - Contact

choose position
Resume (PDF / Max 5MB)

Liron Daniel